Richtlijnen en wetgeving vervoer kinderen

DE GORDEL, EEN GENIALE VONDST!

De gordel is een van de goedkoopste en eenvoudigste manieren om de gevolgen van een ongeval te beperken en om het aantal verkeersslachtoffers te doen afnemen. Het gaat hier om de uitvindingdie naar alle waarschijnlijkheid de meeste levens heeft gered in het verkeer!

Bij een impact verplaatsen de inzittenden van een wagen zich nog verder gedurende enkele tienden van een seconde, met dezelfde snelheid als waarmee de wagen zich vóór de aanrijding verplaatste. Als de inzittenden niet zijn vastgeklikt, worden ze dus met deze snelheid tegen voorwerpen in de wagen of tegen elkaar aan gesmakt, met alle mogelijke gevolgen die deze schok kan veroorzaken.

De voornaamste rol van de gordel bestaat er dan ook in, te beletten dat de inzittenden van een voertuig bij een ongeval tegen de binnenkant van het voertuig of tegen elkaar aan gesmakt worden, maar ook te voorkomen dat ze uit het voertuig zouden worden geslingerd. Wie uit het voertuig wordt geslingerd, loopt immers vijf keer meer risico om te overlijden dan iemand die de gordel draagt!

Nochtans is de gordeldracht in België nog steeds geen reflex. Mocht in ons land 90 % van de inzittenden zich vastklikken, zouden we ieder jaar honderden doden en zwaargewonden minder tellen.

ENKELE CIJFERS

Algemeen gesproken vermindert de gordel het gevaar voor schedeltrauma’s met meer dan 40 % en de kans op overlijden of letsels met ongeveer 50 %. Wat veel weggebruikers niet weten, is dat er zonder gordel reeds vanaf 20 km/u gevaar bestaat om te overlijden.

Sommigen denken dat ze zichzelf of hun kind bij een ongeval kunnen beschermen zonder gebruik te maken van de veiligheidsgordel. Zelfs een botsing met relatief lage snelheid oefent enorme krachten uit op de inzittenden. Hou steeds voor ogen dat de impact bij een botsing met een snelheid van 50 km/u overeenkomt met ongeveer 13 maal het gewicht van de persoon. Een volwassene van 75 kg verandert dus in een massa van... bijna een ton!

OOK ACHTERIN

Sinds 1991 is de gordel ook achterin verplicht, waar hij trouwens even doeltreffend is. De passagiers achterin kunnen bij een ongeval tegen de inzittenden voorin gesmakt worden en zo ernstige letsels veroorzaken, reden temeer om zich vast te klikken. Zo wees een studie uit dat 80 % van de verkeersdoden onder de inzittenden voorin had kunnen worden voorkomen indien de passagiers achterin de gordel hadden omgedaan!

ZWANGERE VROUWEN

Bent u zwanger? Dan is de gordel, met heupgordel onder de buik, de beste bescherming voor u en uw kind bij hevige schokken.

DE JUISTE HOUDING ACHTER HET STUUR

Gordel

Let erop dat uw gordel steeds goed zit. De bovenste riem moet over de schouder lopen, niet te dicht bij de hals. De onderste riem moet over de bovenkant van de dijen lopen en op de bekkenbeenderen steunen. Laat geen ruimte tussen de riemen en uw lichaam, zo blijft u tegen de zetel aangedrukt bij hevige schokken.

Hoofdsteun

De hoofdsteun is goed afgesteld als hij in het midden tot op oorhoogte komt. Zo vermindert hij bij botsingen sterk de kans op nekletsels (“whiplash”) door de achterwaartse beweging van het hoofd op te vangen.

Airbag

Airbags zijn geen excuus om de gordel niet te dragen. Zij vervangen de gordel niet, zij vullen hem aan. Ga niet te dicht bij het stuur zitten, zodat de airbag ongehinderd kan uitklappen.

WAT ZEGT HET VERKEERSREGLEMENT?

 • Alle inzittenden van een auto (1) moeten de veiligheidsgordel dragen op plaatsen die ermee uitgerust zijn, zowel voorin als achterin.
 • Alle inzittenden van andere motorvoertuigen moeten de veiligheidsgordel dragen op plaatsen die ermee uitgerust zijn.
 • Plaatsen die uitgerust zijn met een gordel of met een beveiligingssysteem voor kinderen moeten eerst ingenomen worden.
 • De gordel en de beveiligingssystemen voor kinderen moeten zodanig gebruikt worden dat zij een optimale bescherming bieden.

De gordeldracht is niet verplicht voor:

 • bestuurders die achteruit rijden;
 • bestuurders van taxi’s wanneer zij een klant vervoeren;
 • personen in het bezit van een vrijstelling op grond van gewichtige medische tegenindicaties;
 • bestuurders en inzittenden van prioritaire voertuigen, indien de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;
 • postbeambten die achtereenvolgens, op plaatsen die op korte afstand van elkaar gelegen zijn, postzendingen uitreiken of ophalen.
 • OPGELET: voor bestuurders kleiner dan 1,50 m en leveranciers is de gordeldracht opnieuw verplicht.(1) Onder “auto’s” verstaat men: personenauto’s, breaks, lichte vrachtauto’s, minibussen, kampeerauto’s, vrachtauto’s en autocars.

ONDER DE 18 JAAR?

Algemene regel

Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten in een aangepast beveiligingssysteem voor kinderen vervoerd worden.

Kinderen kleiner dan 1,35 m: verplicht beveiligingssysteem voor kinderen

Kinderen van 1,35 m of meer moeten in een aangepast beveiligingssysteem voor kinderen vervoerd worden of de gordel dragen.

Kinderen van 1,35 m of meer: beveiligingssysteem voor kinderen of gordeldracht verplicht

Uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

 • Wanneer het niet mogelijk is om op de achterbank een 3e beveiligingssyteem voor kinderen aan te brengen omdat de 2 andere reeds in gebruik zijn: > mag een 3e kind van 3 jaar of meer (en kleiner dan 1,35 m) toch achterin meerijden. Het moet dan de veiligheidsgordel dragen.
 • In uitzonderlijke gevallen en over korte afstanden, wanneer de vervoerde kinderen geen kinderen zijn van de bestuurder: > mogen kinderen van 3 jaar of meer toch achterin meerijden indien er geen of onvoldoende aangepaste beveiligingssystemen voorzien zijn. Zij moeten dan de veiligheidsgordel dragen.

Taxi’s, autocars, autobussen, personenauto’s met meer dan 8 passagiers.

Kinderen moeten, net als alle andere passagiers, de gordel omdoen op plaatsen waar deze voorzien is. ovendien moeten kinderen kleiner dan 1,35 m verplicht achterin de taxi plaatsnemen indien er geen beveiligingssyteem voor kinderen voorzien is.

Personenwagens die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels.

Kinderen ouder dan 3 jaar en kleiner dan 1,35 m moeten achterin meerijden. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet meerijden.

Mogen kinderen voorin meerijden?

Ja, kinderen mogen op iedere leeftijd voorin meerijden op voorwaarde dat zij vastgeklikt zijn volgens de wettelijke voorschriften. Enige beperking: het is verboden om een kind in een beveiligingssysteem te plaatsen tegen de rijrichting in, op een plaats die uitgerust is met een frontale airbag, behalve als deze buiten werkinggesteld is.

Hoeveel kinderen mag men vervoeren?

Ieder kind moet over een volwaardige plaats in de wagen beschikken. Men mag dus zoveel kinderen vervoeren als er passagiersplaatsen voorzien zijn.

Aan welke homologatienorm moet een autozitje voldoen?

Elk kinderbeveiligingssysteem dat gebruikt wordt in ons land moet voldoen aan de meest recente Europese normen: R44/03, R44/04 of R129. R129 laat toe dat kinderen tot 15 maanden tegen de rijrichting vervoerdworden. Beide richtlijnen bestaan naast elkaar. Zitjes die niet voldoen aan deze normen mogen niet meer gebruikt worden.

Voor meer inlichtingen over het vervoer van kinderen in de wagen en voor praktische informatie, kunt u de website www.kinderenindeauto.be raadplegen.

Voor meer info over de veiligheidsgordel kunt u www.bivv.be raadplegen.

Deze inhoud werd gedrukt in juli 2016.

De inhoud stemt overeen met de op dat tijdstip beschikbare gegevens.

Scroll naar boven