Stappenplan blessure

Belang van het stappenplan/procedure

Met het oog op het aanbieden van een omgeving waarin de JO van KSVK Maldegem het welzijn van haar jeugdspelers op de eerste plaats zet, is een omkadering uitgebouwd waarbinnen het ‘verantwoord en gezond sporten’ van prioritair belang is. Binnen deze problematiek is het vanzelfsprekend om een éénduidige procedure toe te passen vanaf het moment dat jeugdspelers een blessure oplopen tot het moment wanneer zij geschikt worden bevonden om terug te voetballen, m.n. trainen en wedstrijden spelen. De JO van KSVK Maldegem wenst in dit kader niets aan het toeval, onwetendheid, onvoldoende kennis en/of onduidelijke communicatie over te laten, dit teneinde preventief (foutieve) beslissingen met medische gevolgen te ondervangen.

Basisprincipe

Een speler mag de voetbalactiviteit pas hervatten na een medisch verantwoorde terugmelding van zijn dokter.

Gemachtigden medisch verantwoorde terugmelding hervatten voetbalactiviteit

De dokter van de speler is de enige gemachtigde die de vrijgave kan geven voor het hervatten van de voetbalactiviteit na een blessure. De TVJO’s en het secretariaat van KSVK Maldegem wensen hierop geen uitzonderingen toe te staan.

Opmerkingen:

 • uiteraard zijn ook de clubkiné bevoegd om in dit kader een vrijgave te geven. Indien dit het geval is, wordt de speler verzocht alsnog een check te laten uitvoeren door de kiné teneinde, naast bevestiging van de vrijgave, de modaliteiten (belastbaarheid, revalidatieplan enz.) te laten vastleggen waaronder hij terug mag trainen/spelen.
 • indien de speler een vrijgave krijgt van een externe kinesist of arts, dient hij ook eerst een check te laten uitvoeren door de clubkiné voor het bekomen van een geldige vrijgave. De vrijgave is expliciet opgenomen in de functie- en taakomschrijving van de kiné, zoals hieronder nogmaals weergegeven

Stappenplan/procedure

Onderstaand stappenplan is bindend voor alle jeugdspelers van KSVK Maldegem. De ongevallenprocedure (verzekering) van de KBVB maakt integraal deel uit van het stappenplan. Het stappenplan beschrijft alle substantiële stappen vanaf het oplopen van en blessure tot de herneming van de voetbalactiviteit.

 1. Speler loopt een blessure op tijdens een training of wedstrijd
 2. Diagnose door (club)arts of externe specialist
 3. Start verzekeringsprocedure KBVB (ongevalsaangifte)
 4. Start eventuele behandeling kinesist
 5. Vrijgave door de kinesist tot het hervatten van de voetbalactiviteit (groepstraining en/of wedstrijd) en onder welke
  modaliteiten/bemerkingen
 6. Goedkeuring einde blessure door (club)arts of clubkiné of externe specialist
 7. Administratieve afwikkeling verzekeringsprocedure
Scroll naar boven