MISSIE KSK MALDEGEM

De jeugdopleiding van K.S.K. Maldegem geeft alle kinderen (zowel jongens als meisjes) de kans zich zowel afzonderlijk als in teamverband op een aangename en pedagogisch verantwoorde manier te ontwikkelen als voetballer op gewestelijk of provinciaal niveau.

Dit met de bedoeling om:

  1. iedereen de kans te geven aan sport te doen
  2. zoveel mogelijk van die zelf opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar de A-kern zodat het eerste elftal uit minstens 80% van die spelers bestaat.

Gedurende hun opleiding zal de nadruk vooral liggen op verzorgd, technisch en aanvallend voetbal waarbij “techniek”, “positiespel” en “combinatiespel” de grote aandachtspunten zijn. Naarmate men ouder wordt, zal ook het fysische aspect wat meer aan bod komen.

Bij dit alles moet iedere speler wekelijks speelgelegenheid krijgen. Behalve het sportieve aspect moeten ook “sportiviteit” en “respect” twee gekende begrippen zijn waar men zich als speler of ander lid van de vereniging moet aan houden.

Onze jeugdopleiding staat ook volledig in het teken van ”opleiden” d.w.z. “winnen is leuk maar niet ten koste van alles”, het resultaat is niet heilig!

KSK Maldegem moet in de regio van het Meetjesland een springplank worden voor spelers die nog hogerop willen maar tevens ook een vangnet zijn voor spelers die afvallen bij de elitejeugd.

Gebaseerd op bovenvermelde aandachtspunten moet het de bedoeling zijn dat KSK Maldegem binnen afzienbare tijd, op een gezonde financiële en goede structurele basis, terug een vaste waarde wordt in 1ste provinciale met een ploeg die voor 80% uit eigen opgeleide Maldegemse jeugdspelers bestaat.

Daarnaast moet iedereen die met de vereniging verbonden is (bestuursleden, vrijwilligers, trainers, spelers, afgevaardigden, ouders, supporters, sympathisanten, ...) zich thuis voelen bij KSK Maldegem. Door het organiseren van verschillende activiteiten (eetfestijnen, familiedag e.d.) moet iedereen nog nauwer betrokken worden bij het reilen en zeilen van de vereniging en moet iedereen fier zijn deel uit te maken van de grote KSK-familie.

VISIE KSK MALDEGEM

Aan de hand van maandthema’s (zie opleidingsplan) moeten we onze missie kunnen verwezenlijken.

Het is de bedoeling dat er per categorie enkele volwaardige trainingen per maand, i.v.m. het maandthema, gegeven worden. Al die trainingen komen op Pro Soccer Data en worden regelmatig besproken met de J.C. en/of op de trainersvergaderingen die op regelmatige basis plaatsvinden. Alle trainers moeten ook een wedstrijdverslag maken over alle officieel gespeelde wedstrijden, die zijn terug te vinden op PSD.

Alle jeugdploegen t.e.m. de beloften trainen 2 x per week.

Techniek

Techniek is nog altijd de basis van het voetbal. Techniek is dan ook de rode draad doorheen alle trainingen van de jeugdploegen. Omdat de basis op jonge leeftijd moet gelegd worden, zal er bij de jongste categorieën extra aandacht aan besteed worden.

Tijdens de wintermaanden zullen de U6 t.e.m. U9 en de U10 en U11 regelmatig een zaaltraining i.p.v. een buitentraining afwerken in de sporthal “Meos”. Bij die trainingen zal de nadruk bijna volledig op techniek gebaseerd zijn. Volgend seizoen 20-21 leeft het idee om een permanente voetbalacademie, onderbouw, op woensdag op te richten. Volledig gericht op techniek. De eventuele rekrutering is mooi meegenomen.

positiespel

Geleidelijk aan zal ook het positiespel geïntegreerd worden tijdens de trainingen en wedstrijden. Iedere ploeg is trouwens verplicht om zonevoetbal te spelen. Kinderen moeten leren beseffen dat bij omschakeling van balbezit naar balverlies je de ruimte voor de tegenpartij zo vlug mogelijk moet ontnemen en bij omschakeling van balverlies naar balbezit je heel snel ruimte moet creëren om zo snel mogelijk de tegenaanval op gang te kunnen brengen.

Combinatiespel

Goed combinatiespel kan er pas komen als er voldoende technisch vermogen aanwezig is en er een goed positiespel is. Hoe beter de techniek en positie, hoe hoger de snelheid van uitvoering kan liggen en hoe beter er dan kan gecombineerd worden. Eenmaal het egocentrisme bij jonge spelertjes (duiveltjes) weggeëbd is, kan daaraan gewerkt worden.

Fysisch aspect:

Fysiek is een niet onbelangrijk aspect in het hedendaagse voetbal zodat er ook daar aandacht zal aan besteed worden. Tot aan de miniemen (U13) moet “fysiek” al spelend bijgebracht worden d.m.v. allerlei spelvormen en wedstrijdvormen. Vanaf de knapen (U15) kan er al eens een conditionele oefening zonder bal gegeven worden (hoe ouder, hoe meer) maar dat moet ook bij hen en in de andere categorieën beperkt blijven. ,Voetbal is en blijft een spelletje dat met de bal gespeeld wordt.

Ook keepers moeten voldoende aan hun trekken komen bij de wekelijkse trainingen en dit niet alleen bij afwerkingsvormen op doel. Een moderne keeper moet ook als voetballer zijn streng kunnen trekken zodat ook hij regelmatig (hoe jonger, hoe meer) betrokken wordt bij de verschillende aandachtspunten zoals hierboven beschreven. Vanaf de miniemen (U10) zal iedere keeper eenmaal per week ook een specifieke keepertraining krijgen, de keepertjes van de duiveltjes (vanaf U9) om de 14 dagen. De keeper van de beloften traint samen met de keepers van de het eerste elftal.

Spelsystemen

Bij de U6 “2 tegen 2”, de U7 “3 tegen 3” en alle andere duiveltjesploegen (U8 en U9) “5 tegen 5” in een ruitvorm. De U10, U11, U12 en U13 spelen “8 tegen 8” in een dubbele ruitvorm.

Bij de U15 en U17 wordt een vast spelsysteem gehanteerd: “1 – 4 – 3 – 3 ” met de punt van de driehoek naar achter. Bij de U17 mag men zich echter ook al eens aanpassen aan de omstandigheden en een ander spelsysteem hanteren.

De beloften hebben geen vast spelsysteem meer.

De nadruk moet wel steeds liggen op aanvallend voetbal van acheruit, gestoeld op techniek. De verschillende posities worden aangegeven met vaste nummers (zie opleidingsplan).

Respect

Iedereen binnen onze vereniging moet respect hebben voor elkaar alsook voor mensen met een andere huidskleur of afkomst … racisme wordt niet getolereerd! Maar ook respect voor eigen clubmateriaal is een heel belangrijk aspect in onze jeugdopleiding.

Sportiviteit

Verwacht wordt dat iedereen zich sportief gedraagt t.o.v. scheidsrechters, (mede)spelers en volwassenen. Wanneer dit niet gebeurt kan een sanctie (o.a. schorsing, extra wedstrijden fluiten bij de duiveltjes, ...) opgelegd worden.

De wedstrijden van de U6 t.e.m. U9 worden gespeeld zonder scheidsrechter. We verwachten van de trainers dat ze samen met de trainer van de bezoekers de wedstrijden in goede banen leiden. Vanaf de U17 wordt iedere speler (dus ook de spelers van de beloften en het eerste elftal) regelmatig eens verplicht een wedstrijdje van de U10, U11, U12 en U13) te fluiten. Zo voelen onze spelers ook eens aan hoe moeilijk het soms is om scheidsrechter te zijn en krijgen ze daardoor hopelijk wat meer respect voor de scheidsrechter!

Over al die bovenvermelde aspecten zal iedere speler 2 keer per jaar (begin januari en eind april) geëvalueerd worden. Eind januari is er, vanaf de U9 een oudercontact voorzien met de spelers en hun ouders waarbij de evaluaties kritisch besproken worden. De laatste evaluatie, eind april, blijft binnenskamers en is vooral bedoeld voor de trainers naar volgend seizoen toe.

Wedstrijdselecties

De beste spelers die nog weinig kunnen bijleren in hun eigen leeftijdsgroep zullen doorgeschoven worden naar een hogere categorie. Daarom bestaat het aantal spelers bij de beloften ook voor minstens de helft uit spelers van de U17.

Ook indien een ploeg een tekort aan spelers heeft, zullen de betere spelers uit een lagere categorie doorgeschoven worden.

In beide gevallen kan dat wel gepaard gaan met kwaliteitsverlies bij de ploegen die spelers moeten doorschuiven. Dat hoeft echter geen probleem te zijn. Dit is een bewuste keuze aangezien we spelers individueel beter willen maken en geen ploegen. Het resultaat is niet heilig.

Alle spelers die de week vóór de wedstrijd aan de trainingen hebben deelgenomen moeten wekelijks aan wedstrijden kunnen deelnemen. Bij een overtal aan spelers wordt een eerlijk beurtsysteem gehanteerd. De trainers houden per maand een lijst bij waarop ze de aan- en afwezigheden per speler op trainingen en wedstrijden kunnen aanduiden. Vanaf de U15 t.e.m. de beloften wordt ook het aantal speelminuten per wedstrijd genoteerd.

P.S. Studies krijgen altijd voorrang op het sportieve! Al kan een speler zich misschien wel eens de vraag stellen: “kan ik mits een goed schoolplanning en een extra inspanning toch nog deelnemen aan die training of wedstrijd?”

Extra wedstrijden in BVB en jeugdcup Het Nieuwsblad

Bij de U10, U11, U12, U13 en U15 nemen we met de betere spelers deel aan de BVB (georganiseerd door FC Gullegem).

Alle categorieën vanaf de U8 t.e.m. de U17 nemen met 1 of 2 ploegen ook deel aan de Jeugdcup, een ploeg in zuil 1 (provinciaal niveau) en één in zuil 2 (gewestelijk niveau). Zo krijgen ook de spelers die op gewestelijk niveau spelen de kans minstens 2 extra avondwedstrijden (wat toch een extra dimensie geeft) te betwisten.

Samenwerking met andere clubs

We hebben met een andere Maldegemse voetbalclub, F.C. Kleit, ook een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit wil zeggen dat wij in onderling overleg vrij zijn spelers uit te wisselen aan elkaar tijdens het seizoen 2019–2020.

Ook met KFCE Meetjesland is er een samenwerking. Wij leveren een extra provinciale ploeg U12 aan onder de naam van Meetjesland. Door hun onderbezetting in de reeks U12 en door het feit dat wij een extra aantal spelers hebben die het niveau van provinciale aankunnen, was dit ook voor ons de ideale oplossing om die spelers op provinciaal niveau te laten aantreden.

Voetbalkampen

Door het organiseren van 2 voetbalkampen, één tijdens de paas- en een ander tijdens de zomervakantie, krijgen onze eigen spelers samen met kinderen van andere ploegen de kans zich eens op een andere, meer speelse manier (niet competitief) te amuseren. Het geeft ook kinderen die nog niet voetballen de kans eens te proeven van onze sport en zich daarna bij interesse eventueel ook aan te sluiten bij onze vereniging.

Erwin Vanuffelen - jeugdcoördinator onderbouw,
Bjorn Van Hecke - jeugdcoördinator middenbouw,
Luc Calsijn - jeugdcoördinator bovenbouw en sportief verantwoordelijke
Stijn Hertleer - TVJO en trainer van de beloften,

zullen op dit alles toezien en op regelmatige tijdstippen met de trainers overleg plegen.

Scroll naar top