Beste ouders en spelers,
KSK Maldegem heet u van harte welkom in onze familiale vereniging.

De jeugdopleiding van K.S.K. Maldegem geeft alle kinderen, zowel jongens als meisjes, de kans zich zowel afzonderlijk als in teamverband op een aangename en pedagogisch verantwoorde manier te ontwikkelen als voetballer op gewestelijk of provinciaal niveau. Het niveau waar U speelt zal voor een groot deel afhankelijk zijn van uw eigen presteren. De TVJO (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding), jeugdcoördinatoren en trainers zullen in overleg beslissen op welk niveau U aantreedt. Het niveau waar U start is niet noodzakelijk het niveau waar U eindigt. Het aanhouden van een bepaald niveau ligt dan ook in uw eigen handen. Op talent alleen kom je er niet, in voetbal is trainingsarbeid heel bepalend. “Je speelt maar zoals je traint”, is dan ook een wijsheid.

We hopen dat iedereen zich zal amuseren, dit is tenslotte het Belangrijkste! Hieronder vindt u wat meer informatie.

Sportieve groeten, Het bestuur

Verantwoordelijke personen:

Sportief:

Pollet Martin – TVJO/JC bovenbouw – 0485 29 19 75
Van de Geuchte Ronny – JC onderbouw – 0497 65 09 12
Van Uffelen Erwin– JC middenbouw – 0492 09 01 85
Luc Calsijn – SV beloften/fanion – 0478 58 40 33

Beheerraad:

Kiran Van Landschoot – Voorzitter – 0494 83 47 07
Hendrik Lammertijn – GC-Secr. – 0496 96 65 98
Luc Calsijn – Beheerder – 0478 58 40 33
Van Laere Dominique – Beheerder – 0471 59 35 78

Ombudsman:

Pascal De Taeye – 0495 35 73 18

REGLEMENT KSK MALDEGEM

Enkele praktische zaken:

 • Deze info brochure is onderhevig aan de corona-maatregelen.
 • De spelertjes van de U6 t.e.m. de U9 betalen 200€. De andere categorieën, U10 t.e.m. U17, betalen 300€. In het lidgeld zit eenmalig € 30 om deel te nemen aan een eetfestijn wegens de vroegtijdige stopzetting van seizoen 2020-2021. Het lidgeld moet ten laatste op 15 augustus voorafgaand op het seizoen betaald zijn. Zo kunnen de spelerslijsten op een ordentelijke manier worden opgemaakt. Betaald lidgeld wordt niet terugbetaald. Leden die aansluiten na nieuwjaar betalen 50% van het lidgeld. Alle spelers krijgen voor het seizoen 21- 22 een training en een T-shirt.
 • Vanaf de leeftijd van 5 jaar kunt u uw zoon of dochter aansluiten.
 • De beloften en spelers van het eerste elftal betalen 350 euro. Wanneerer twee of meer spelers, niet meer behorend tot de duiveltjes, beloften en eerste elftal, uit éénzelfde gezin bij KSK Maldegem voetballen, is er een korting van 25% vanaf de tweede speler.
 • Bij wedstrijden is het verplicht de training van KSK Maldegem te dragen.
 • Bij aankomst op een training of een wedstrijd en bij het verlaten begroet men op een beleefde manier de trainer en afgevaardigde volgens de coronaregels. Wees ook steeds hoffelijk tegenover iedereen, scheidsrechter, bestuurders, bezoekers en medespelers.
 • Alle info i.v.m. trainingen en wedstrijden kunt u opvolgen via Pro Soccer Data. Bij aansluiting krijgt u van onze G.C. daarvoor een login.
 • Pestgedrag wordt zeker niet getolereerd. De leidinggevenden zullen ook nauwlettend toezien op racisme. Dergelijk gedrag is dan ook volledig uit den boze. Een sanctie, zoals ontslag, kan het gevolg zijn. Bij dergelijk gedrag is het aan te raden de ombudsman te contacteren.
 • Iedereen heeft ook eerbied voor de infrastructuur en het materiaal, ook op verplaatsing. In de kleedkamer zorg je er samen met uw trainer en afgevaardigde voor dat alle rommel en afval in de vuilnisbak terecht komt.
 • Iedereen moet tijdig aanwezig zijn op een training of wedstrijd. Minstens 10 minuten vóór het begin van een training en één uur vóór aanvang van een wedstrijd. Voor de spelers van de U6 t.e.m. de U9 is drie kwartier voldoende. Ook bij uitwedstrijden dient iedereen zich te houden aan de gemaakte afspraken, er wordt niet gewacht op laatkomers. Wanneer je niet tijdig of helemaal niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd verwittig dan zo vlug mogelijk de trainer telefonisch, niet per sms.
 • Vóór een training of wedstrijd wacht iedereen rustig in de kleedkamer tot de trainer komt. Vanaf de U8 worden er vóór en na de wedstrijd geen ouders meer toegelaten in de kleedkamer. Deze is alleen bestemd voor de spelers, trainer en afgevaardigden.
 • Tijdens een training moet er regelmatig gedronken worden. Breng daarom een drinkbus met water of een sportdrankje mee. Ook bij wedstrijden brengen de spelers hun eigen drank mee. (Corona-maatregel).
 • Binnen de accommodatie worden er geen voetbalschoenen gedragen, ze worden eerst buiten gereinigd.
 • Iedere speler moet zich na een training of wedstrijd, uitgezonderd de spelertjes van de U6 t.e.m. de U9 en afhankelijk van de corona maatregelen, douchen. We dragen ook allemaal badslippers ter bescherming van de voeten tegen wratjes en schimmels. 20 minuten na een training of wedstrijd moet iedereen gedoucht zijn. Spelers die door de trainer zijn aangeduid om na een training de kleedkamers te kuisen doen dit op een ordentelijke manier.
 • Niemand komt graag in een vuile kleedkamer terecht. Denk daarom aan de ploeg die na je komt.
 • Bij uitwedstrijden verlaat niemand de kleedkamer vooraleer iedereen klaar is.
 • Bij een blessure kan u zich bij voorkeur wenden tot een sportdokter, die kunnen toch steeds een juistere diagnose opmaken.
 • Voor revalidatie of blessurepreventie kunt u steeds terecht bij de kinépraktijk Coppé, die aan onze vereniging verbonden is met 2 kinesisten, Anthony en Sarah Impens: 050 66 11 00.
 • Drugs, alcoholmisbruik en diefstal worden in geen geval getolereerd en zullen steeds het ontslag van de speler als gevolg hebben. Er wordt ook niet gerookt binnen de sportaccommodatie.

Iedereen moet zich aan de coronamaatregelen houden zoals die door onze vereniging zijn opgemaakt. Deze maatregelen kunt u terugvinden op onze website.

Wat moet er allemaal in mijn voetbalzak?

Voor een training:

 • ✓  douchegerief en washandje.
 • ✓  2 handdoeken.
 • ✓  Badslippers.
 • ✓  trainingsgerief: voetbalschoenen, voetbalkousen, voetbalbroek, tijdens de winter wordt er met een lange broek getraind.
 • ✓  voetbaltrui, scheenbeschermers en regenjasje.
 • ✓  proper ondergoed en kledij om terug mee naar huis te gaan.
 • ✓  voetbalverstand.

Voor een wedstrijd:

 • ✓  douchegerief en washandje.
 • ✓  2 handdoeken.
 • ✓  badslippers.
 • ✓  voetbalschoenen, scheenbeschermers en regenjasje.
 • ✓  proper ondergoed en kledij om terug mee naar huis te gaan.
 • ✓  Voetbalverstand
 • ✓  ID-kaart, alle beschikbare kaarten die op de club aanwezig zijn zullen op Pro Soccer Data komen. Zo kan je uw kaart downloaden op verplaatsing indien je ze bent vergeten. Staat ze er niet op, contacteer dan het secretariaat, 0496 96 65 98. Indien ze in ons bezit is, kan ze alsnog op PSD geplaatst worden.

Belangrijk om weten:

Vanaf de U8 worden er extra wedstrijden gespeeld voor de “Jeugdcup Het Nieuwsblad”. Voor deze wedstrijden moet elke speler in het bezit zijn van een identiteitskaart of een Kids-ID, Kids-ID is een officieel elektronisch reis- en identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Daarom vragen we aan de ouders van spelers onder de 12 jaar zo vlug mogelijk een Kids-ID aan te vragen op het gemeentehuis.

Gedragscodes ouders:
(Tekst overgenomen uit scholen-infotijdschrift “Klasse”)

Ongeveer zes kinderen op de tien zijn aangesloten bij een sportclub. Dat is mooi en dat is nodig. Het maakt onze kinderen fitter, socialer en zelfbewuster. We willen allemaal dat kinderen graag sporten en dat ze dat in een veilige, positieve omgeving kunnen doen. Een sportclub met een degelijk jeugdbeleid leert kinderen spelplezier, discipline, zorg voor het eigen lichaam en teamspirit. Daardoor neemt hij meteen ook een opvoedende taak op.

Sommige ouders droppen hun kind en zijn weer weg. Spijtig, want steun en interesse tonen voor wat zoon- of dochterlief doet, leert en al kan, geeft elk kind een prettig gevoel. Andere trekken de beslissingen van de coach of scheidsrechter in twijfel, pushen hun kind te sterk en dromen intussen luidop van een profbestaan. Ze staan te schelden langs de zijlijn en vergeten hun voorbeeldfunctie.

Hoeveel kinderen zouden liever sporten zonder die druk? Hoeveel spelertjes weten niet beter dan dat schelden, dreigen en spuwen bij sporten hoort? Zouden zij zich beter voelen zonder de prestatiedruk? Wat vragen wij van de ouders i.s.m. Klasse:

Voor en tijdens de wedstrijden, training of ander initiatief:

 • Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.
 • Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken.
 • Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel al zijn talenten te ontwikkelen.
 • Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden
 • Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn
 • Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn kind als de tegenstrever.
 • Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
 • Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
 • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer.
 • Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever.
 • Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of eindstand.

Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat liep goed, wat minder en wat we eruit leren.

KSK Maldegem roept alle betrokkenen op om kinderen te laten genieten van het spel dat sporten inhoudt.

Het bestuur, de TVJO en de jeugdcoördinatoren staan steeds ter uwe beschikking indien u vragen hebt of als er zich problemen voordoen waarmee u zich niet kan verzoenen. Het eerste aanspreekpunt daarvoor is nog altijd de trainer, die zal naargelang het probleem de juiste mensen aanspreken om U verder te helpen.

Scroll naar boven