ksk maldegem - 4220

Richtlijnen en wetgeving vervoer kinderen…..

DE GORDEL, EEN GENIALE VONDST! De gordel is een van de goedkoopste en eenvoudigste manieren om de gevolgen van een ongeval te beperken en om het aantal verkeersslachtoffers te doen afnemen. Het gaat hier om de uitvinding die naar alle waarschijnlijkheid de meeste levens heeft gered in het verkeer! Bij een impact verplaatsen de inzittenden van een wagen zich nog verder gedurende enkele tienden van een seconde, met dezelfde snelheid als waarmee de wagen zich vóór de aanrijding verplaatste. Als de inzittenden niet zijn vastgeklikt, worden ze dus met deze snelheid tegen voorwerpen in de wagen of tegen elkaar aan gesmakt, met alle mogelijke gevolgen die deze schok kan veroorzaken. De voornaamste rol van de gordel bestaat er dan ook in, te beletten dat de inzittenden van een voertuig bij een ongeval tegen de binnenkant van het voertuig of tegen elkaar aan gesmakt worden, maar ook te voorkomen dat ze uit het voertuig zouden worden geslingerd. Wie uit het voertuig wordt geslingerd, loopt immers vijf keer meer risico om te overlijden dan iemand die de gordel draagt!   Nochtans is de gordeldracht in België nog steeds geen reflex. Mocht in ons land 90 % van de inzittenden zich vastklikken, zouden we ieder jaar honderden doden en zwaargewonden minder tellen. ENKELE CIJFERS Algemeen gesproken vermindert de gordel het gevaar voor schedeltrauma’s met meer dan 40 % en de kans op overlijden of letsels met ongeveer 50 %. Wat veel weggebruikers niet weten, is dat er zonder gordel reeds vanaf 20 km/u gevaar bestaat om te overlijden. Sommigen denken dat ze zichzelf of hun kind bij een ongeval kunnen beschermen zonder gebruik te maken van de veiligheidsgordel. Zelfs een botsing met relatief lage snelheid oefent enorme krachten uit op de inzittenden. Hou steeds voor ogen dat de impact bij een botsing met een snelheid van 50 km/u overeenkomt met ongeveer 13 maal het gewicht van de persoon. Een volwassene van 75 kg verandert dus in een massa van... bijna een ton! OOK ACHTERIN Sinds 1991 is de gordel ook achterin verplicht, waar hij trouwens even doeltreffend is. De passagiers achterin kunnen bij een ongeval tegen de inzittendenoorin gesmakt worden en zo ernstige letsels veroorzaken, reden temeer om zich vast te klikken. Zo wees een studie uit dat 80 % van de verkeersdoden onder de inzittenden voorin had kunnen worden voorkomen indien de passagiers achterin de gordel hadden omgedaan! ZWANGERE VROUWEN Bent u zwanger? Dan is de gordel, met heupgordel onder de buik, de beste bescherming voor u en uw kind bij hevige schokken. DE JUISTE HOUDING ACHTER HET STUUR Gordel Let erop dat uw gordel steeds goed zit. De bovenste riem moet over de schouder lopen, niet te dicht bij de hals. De onderste riem moet over de bovenkant van de dijen lopen en op de bekkenbeenderen steunen. Laat geen ruimte tussen de riemen en uw lichaam, zo blijft u tegen de zetel aangedrukt bij hevige schokken. Hoofdsteun De hoofdsteun is goed afgesteld als hij in het midden tot op oorhoogte komt. Zo vermindert hij bij botsingen sterk de kans op nekletsels (“whiplash”) door de achterwaartse beweging van het hoofd op te vangen. Airbag Airbags zijn geen excuus om de gordel niet te dragen. Zij vervangen de gordel niet, zij vullen hem aan. Ga niet te dicht bij het stuur zitten, zodat de airbag ongehinderd kan uitklappen.  WAT ZEGT HET VERKEERSREGLEMENT? Alle inzittenden van een auto (1) moeten de veiligheidsgordel dragen op plaatsen die ermee uitgerust zijn, zowel voorin als achterin. Alle inzittenden van andere motorvoertuigen moeten de veiligheidsgordel dragen op plaatsen die ermee uitgerust zijn. Plaatsen die uitgerust zijn met een gordel of met een beveiligingssysteem voor kinderen moeten eerst ingenomen worden. De gordel en de beveiligingssystemen voor kinderen moeten zodanig gebruikt worden dat zij een optimale bescherming bieden. De gordeldracht is niet verplicht voor: bestuurders die achteruit rijden; bestuurders van taxi’s wanneer zij een klant vervoeren; personen in het bezit van een vrijstelling op grond van gewichtige medische tegenindicaties; bestuurders en inzittenden van prioritaire voertuigen, indien de aard van hun opdracht het rechtvaardigt; postbeambten die achtereenvolgens, op plaatsen die op korte afstand van elkaar gelegen zijn,  postzendingen uitreiken of ophalen. OPGELET: voor bestuurders kleiner dan 1,50 m en leveranciers is de gordeldracht opnieuw verplicht. (1) Onder “auto’s” verstaat men: personenauto’s, breaks, lichte vrachtauto’s, minibussen, kampeerauto’s, vrachtauto’s en autocars. ONDER DE 18 JAAR? Algemene regel Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten in een aangepast beveiligingssysteem voor kinderen vervoerd worden. Kinderen kleiner dan 1,35 m: verplicht beveiligingssysteem voor kinderen Kinderen van 1,35 m of meer moeten in een aangepast beveiligingssysteem voor kinderen vervoerd worden of de gordel dragen. Kinderen van 1,35 m of meer: beveiligingssysteem voor kinderen of gordeldracht verplicht Uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s: Wanneer het niet mogelijk is om op de achterbank een 3e beveiligingssyteem voor kinderen aan te brengen omdat de 2 andere reeds in gebruik zijn: > mag een 3e kind van 3 jaar of meer (en kleiner dan 1,35 m) toch achterin meerijden. Het moet dan de veiligheidsgordel dragen. In uitzonderlijke gevallen en over korte afstanden, wanneer de vervoerde kinderen geen kinderen zijn van de bestuurder: > mogen kinderen van 3 jaar of meer toch achterin meerijden indien er geen of
suggesties
Tips