ksk maldegem - 4220

Trainersreglement…..

1. Materiaal: Spelers komen nooit zonder trainer in het materiaalhok! De trainers (eventueel met de hulp van enkele spelers) halen het nodige materiaal uit het materiaalhok alsook de ballen. Het materiaalhok wordt daarna altijd gesloten. Worden er doelen gebruikt dan moeten deze verankerd worden. Na de training worden alle gebruikte doelen teruggeplaatst op de juiste plaats: -kleine doeltjes komen altijd terug voor het materiaalhok 6 duiveltjesdoelen op D- en E-terrein op tussenstuk tegen afsluiting met vangnetten andere duiveltjesdoelen op stukje voor materiaalhok loszittende haken worden in de kast van het materiaalhok gelegd. Het andere materiaal wordt ook teruggelegd op de juiste plaats in het materiaalhok, de ballen (netjes afgekuist) in de juiste rekken. Hesjes niet laten rondslingeren in materiaalhok of kleedkamers, zij moeten na elke training mee naar huis (probeer ze ook regelmatig te wassen). Hesjes moeten na het seizoen terug afgegeven worden. Draag er dus goed zorg voor. Zorg ervoor dat je weet met hoeveel ballen je aan de training begint en tel ze na de training. Zijn er tekort, zoek de verloren ballen samen met de spelers. Ballen die kapot zijn kunnen op vraag altijd vervangen worden. Bij verlies van uw sleutels zal 10€ worden aangerekend. 2. Kleedkamers: Spelers blijven vóór de training in de kleedkamer (behalve bij duiveltjes) en komen o.l.v. de trainer naar buiten. De trainers maken de spelers er attent op dat ze zich rustig moeten houden als hij of zij niet aanwezig is in de kleedkamer. Na de training moeten de spelers de voetbalschoenen buiten afdoen en ook buiten proper maken. De kleedkamers moeten na iedere training netjes achtergelaten worden. Spelers mogen (moeten) kuisen maar de trainer moet alles nog eens goed controleren vooraleer hij of zij naar huis gaat. Hij of zij is de eindverantwoordelijke! 3. Trainingen: Er zal per maand oefenstof i.v.m. het maandthema aangereikt worden die tijdens de trainersvergaderingen zal besproken worden. Het is de bedoeling verschillende van die oefen - en wedstrijdvormen te gebruiken en uit te proberen tijdens de trainingen. Na de laatste training op het E-of D-terrein moeten de hekkens gesloten worden en de lichten gedoofd. 4. Wedstrijden: Tijdens de wedstrijden moeten de trainers (net zoals de spelers) de training van KSK Maldegem dragen. Er wordt verwacht dat iedereen, zowel op trainingen als wedstrijden, op een pedagogische verantwoorde manier omgaat met de spelers! 5. Alcohol en roken: Vermijd alcohol vóór trainingen en wedstrijden. Ook roken vóór en tijdens trainingen en wedstrijden is verboden. 6. Trainersvergoedingen: Het aantal prestaties, geleverd in een bepaalde maand, moet vóór de tiende van de volgende maand doorgemaild worden naar de secretaris. Wie te laat is zal niet meer vergoed worden voor die maand! Dit gebeurt samen met de aanwezigheidslijsten van de spelers waarop ook de speelminuten van elke speler per wedstrijd (vanaf U15) worden aangeduid. Er worden max. 3 prestaties per week vergoed. Er worden alleen vergoedingen uitbetaald vanaf de maand augustus tot en met de maand april. De maand mei wordt dus niet meer vergoed! 7. Trainersvergaderingen: Vergaderingen van de trainers moeten, in de mate van het mogelijke, bijgewoond worden. 8. Sportiviteit: Trainers moeten zich steeds sportief en beleefd gedragen t.o.v. de scheidsrechter, tegenstander, eigen spelers, ouders en supporters. Bij een eerste boete, opgelegd door de KBVB, zal de vereniging max. 25 euro betalen, de volgende boetes worden volledig betaald door de trainer zelf! 9. Parking: Auto’s van de trainers moeten op de parking geparkeerd worden, niet meer op de plaatsen voorzien voor het bestuur. 10. Uitslagen: Er wordt van iedere trainer verwacht dat hij zijn uitslagen doorgeeft aan de TVJO’s en ook aan de verantwoordelijke van de uitslagen via jeugdkskmaldegem@gmail.com of een SMS naar het secretariaat 0496 96 65 98. Trainer probeert ook een ouder te stimuleren om een kort verslagje te maken voor het Vrij Maldegem. Dit verslag moet eveneens worden doorgestuurd naar bovenvermeld emailadres. “EERBIED, RESPECT EN DISCIPLINE” VORMEN DE BASIS VOOR EEN SUCCESRIJK VOETBALSEIZOEN! WIJ, TRAINERS, MOETEN ZELF HET GOEDE VOORBEELD GEVEN!
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
suggesties
Tips