ksk maldegem - 4220

Stappenplan blessurebehandeling…..

Belang van het stappenplan/procedure Met het oog op het aanbieden van een omgeving waarin de JO van KSK Maldegem het welzijn van haar jeugdspelers op de eerste plaats zet, is een omkadering uitgebouwd waarbinnen het ‘verantwoord en gezond sporten’ van prioritair belang is. Binnen deze problematiek is het vanzelfsprekend om een éénduidige procedure toe te passen vanaf het moment dat jeugdspelers een blessure oplopen tot het moment wanneer zij geschikt worden bevonden om terug te voetballen, m.n. trainen en wedstrijden spelen. De JO van KSK Maldegem wenst in dit kader niets aan het toeval, onwetendheid, onvoldoende kennis en/of onduidelijke communicatie over te laten, dit teneinde preventief (foutieve) beslissingen met medische gevolgen te ondervangen. Basisprincipe Een speler mag de voetbalactiviteit pas hervatten na een medisch verantwoorde terugmelding van de dokter aan zijn/haar elftaltrainer. Gemachtigden medisch verantwoorde terugmelding hervatten voetbalactiviteit De dokter is de enige gemachtigde die de vrijgave kan geven voor het hervatten van de voetbalactiviteit na een blessure. De TVJO’s van Ksk Maldegem wenst hierop geen uitzonderingen toe te staan! Opmerkingen: - uiteraard is ook de clubkiné bevoegd om in dit kader een vrijgave te geven. Indien dit het geval is, wordt de speler verzocht alsnog een check te laten uitvoeren door de kiné teneinde, naast bevestiging van de vrijgave, de modaliteiten (belastbaarheid, revalidatieplan enz.) te laten vastleggen waaronder hij terug mag trainen/spelen - indien de speler een vrijgave krijgt van een externe kinesist of arts, dient hij ook eerst een check te laten uitvoeren door de clubkiné voor het verkrijgen van een geldige vrijgave. De vrijgave is expliciet opgenomen in de functie- en taakomschrijving van de kiné, zoals hieronder nogmaals weergegeven. Stappenplan/procedure Onderstaand stappenplan is bindend voor alle jeugdspelers van KSK Maldegem. De ongevallenprocedure (verzekering) van de KBVB maakt integraal deel uit van het stappenplan. Het stappenplan beschrijft alle substantiële stappen vanaf het oplopen van en blessure tot de herneming van de voetbalactiviteit. Lichte(re) blessure Stappenplan/procedure bij een blessure binnen de JO van KSK Maldegem 1. Speler loopt een blessure op tijdens een training of wedstrijd 2. Diagnose door (club)arts of of externe specialist 4. Start verzekeringsprocedure KBVB (ongevalsaangifte) 5. Start eventuelebehandeling kinesist 6. Vrijgave door de kinesist tot het hervatten van de voetbalactiviteit (groepstraining     en/of wedstrijd) en onder welke modaliteiten/bemerkingen 7. Goedkeuring einde blessure door (club)arts of club orthopedist of externe specialist  administratieve afwikkeling verzekeringsprocedure
suggesties
Tips