ksk maldegem - 4220

Ledenwervingsplan…..

KSK Maldegem werft zijn nieuwe leden via verschillende kanalen Werving via georganiseerde jeugdstages KSK Maldegem organiseert samen met de sportdienst een 2-tal jeugdstages per jaar. Deze stages zijn toegankelijk zowel voor leden als niet-leden en worden naast een aantal andere doelstellingen gebruikt om promotie te maken voor onze werking. Door kwaliteitsvolle stages aan te bieden merken we een duidelijk effect op de ledenwerving. De uitnodigingen van onze stages worden mede door de sportdienst als door KSK verspreid binnen andere clubs in de regio en KSK heeft over de jaren heel wat contacten opgebouwd die worden gebruikt ter promotie van nieuwe spelers. Via de stages mikken we vooral op spelers die reeds aangesloten zijn bij clubs in de regio's. Werving via persoonlijke uitnodiging Tijdens de zomermaanden proberen we via allerlei kanalen aan de adressen van de startertjes (U6) te bekomen. Zo kan op een goede manier de broodnodige piramide blijven bestaan die een voetbalvereniging nodig heeft. Werving via interne communicatie Een groot deel van onze ledenwerving gebeurt via interne communicatie: broers of zussen van bestaande spelers die aangeschreven worden, vrienden of schoolmakkers van bestaande spelers die, via flyers gegeven aan de bestaande spelers, zich komen aanbieden op de club, etc. Ieder jaar wordt op het einde van het seizoen een infoavond georganiseerd waarbij naast de evaluatie van het afgelopen seizoen ook de werking van volgend seizoen wordt toegelicht. Bestuursleden en trainers zijn daar aanwezig om eventueel nieuwe spelers aan te sluiten. Werving via externe communicatie De externe communicatie verloopt hoofdzakelijk via onze website en Facebook KSK Maldegem communiceert bijna dagelijks via de website met extra ondersteuning via Facebook. Dat zijn kanalen waardoor KSK Maldegem zeer snel en naar een breed publiek kan communiceren. Langs sociale media worden er regelmatig oproepen gedaan met de mededeling dat we nog op zoek zijn naar spelers binnen een bepaalde categorie. Ook plannen omtrent het oprichten van bepaalde ploegen wordt via de website ondersteund. Tot slot proberen wij ook nieuwe leden te werven via een affichecampagne. Dan worden affiches opgehangen op drukbezochte publieke plaatsen in onze regio: bibliotheken, stations, jeugdhuizen, zwembaden, sporthallen, ... Werving via scouting Onze jeugdtrainers worden ingezet om op zoek te gaan naar nieuw talent. Zij doen dit vooral tijdens en na wedstrijden, door reclame te maken over onze werking en eventueel de gegevens door te spelen aan de jeugdcoördinatoren. Ksk Maldegem zal steeds open met de betrokken clubs communiceren in geval van interesse.
suggesties
Tips